Lingolinx kvalitetslöfte

Vi har som mål att leverera översättningar av högsta kvalitet till våra kunder. Med detta menar vi översättningar som inte bara återger innehållet korrekt, utan även är språkligt och stilistiskt anpassade till din målgrupp.

Lingolinx kvalitetslöfte

Projektledning: Personlig kontakt

Vi vet att företagskommunikation oftast är mycket företagsspecifik och komplex, och att mycket kan behöva förklaras vid ett samtal.

Hos oss får du en egen projektledare som tar hand om alla dina uppdrag. Med honom eller henne kan du ta upp allt som är viktigt för dig.

Och skulle det hända att din kontaktperson inte är på plats har vi alltid en andra projektledare redo som är insatt i dina projekt. På så sätt kan vi se till att du alltid får den översättningskvalitet som du förväntar dig.

 

Facköversättare med målspråket som modersmål

Vi anlitar enbart utbildade och erfarna översättare som har målspråket som modersmål. De väljs också utifrån den branschkompetens och lämplighet de har för respektive text.

Oftast bor och arbetar våra översättare i det land där målspråket talas. Därmed kan vi garantera att de har full koll på alla nyanser och förändringar i språket.

 

Fyra ögon ser mer än två: Innehållsmässig och terminologisk kontroll

Även den bästa översättare kan göra fel eller missa en detalj. Därför kontrollerar vi alla översättningar noggrant så att innehåll, språk, stil och terminologi är korrekt.

 

Översättningsminnen/CAT-verktyg

De tekniska hjälpmedlen, eller Computer Aided Translation-verktygen, utgör idag en viktig del av vårt arbete. Därför är vi noga med att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen i vår bransch.

Vi har alla de vanliga CAT-programmen, bland annat Trados och Across.

CAT-verktyg passar särskilt bra för upprepande texter som manualer, bruksanvisningar, kataloger och årsredovisningar. För att kunna använda dem måste vi utgå från en skrivbar fil.

 

 

DIN EN
Våra arbetsrutiner och processer för uppdragshantering, projektledning och kvalitetssäkring uppfyller eller överträffar kraven enligt europastandard DIN EN ISO 17100:2016-05. Det bekräftas genom vår registrering hos DIN CERTCO under nummer 7U462.

 

Hittills har Lingolinx alltid levererat i rätt tid och på rätt sätt. Vi är även mycket nöjda med kvaliteten på arbetet – oavsett vilket språk det gäller.

Copyright 2013 | Lingolinx Le Roy & Larsson GbR | All Rights Reserved

Kontakt | Impressum | Dataskydd